Till professionellet, Till apoteken, Till patienten
26.11.2019

Så här sköter du din mentala hälsa

Mental hälsa är grunden för människans välbefinnande, hälsa och funktionsförmåga. Därför är det viktigt att vårda den.

Så här sköter du din mentala hälsa

Människans mentala hälsa formas under hela livet. God mental hälsa är summan av många faktorer, där vissa faktorer kan vara starkare än andra.

Under gynnsamma förhållanden ökar de mentala resurserna. Däremot kan människans sinneinsjukna på samma sätt som kroppen, ifall de mentala resurserna har förbrukats.

Vi samlade ihop tips, som var och en kan använda för att vårda sin egen mentala hälsa – till och med varje dag!

Slappna av

Reservera åtminstone en liten stund till att slappna av varje dag, eftersom avslappning minskar stress samt förbättrar sömnen, koncentrationsförmågan och produktiviteten. Dessutom hjälper det till att lugna sinnet och kroppen. Det finns många olika sätt att slappna av; böcker, filmer, handarbete, bastubad eller till exempel en tupplur på soffan. Det viktigaste är att hitta en motvikt till vardagens ansvar.

Motionera bort stressen

Regelbunden motion hjälper till att klara av vardagens krav. Med motion kan man hantera stress, förbättra sömnkvaliteten och underlätta insomnandet. I krävande livssituationer hjälper motion att minska ångest och spänningstillstånd. Redan en daglig promenad är bra för kroppen och sinnet. Det viktigaste är att motionera på ett sätt som är lämpligt för den egna kroppen. Det kan också vara stretchövningar, byte av ställning under dagens lopp eller pausgymnastik.

Gå till skogs

Det finns forskningsresultat om skogens hälsoeffekter ända sedan 80-talet. Redan fem minuters vistelse i skogen minskar mängden av stresshormonet kortisol i blodet. Blodtrycket sjunker, pulsen sänks och muskelspänningen lättar. Tjugo minuter räcker för att höja humöret. För att förbättra koncentrationsförmågan behövs 10−55 minuter i skogen.

Håll kontakten till dina närstående

Nära relationer skyddar från stress och depression. Tillsammans med närstående kan man dela glädje och sorg och ofta får man rätt perspektiv på sina bekymmer. Människan saknar av naturen en nära människa, som hon kan prata om allt med, vars sällskap hon kan njuta av, och som hon kan stödja sig på.

Bli entusiastisk av det nya

Entusiasm ger energi och höjer sinnet över det vardagliga. När man bryter mot invanda rutiner kan man få nya upplevelser och perspektiv. Entusiasmen driver dig framåt, motiverar dig att lära dig nya saker och lämna din bekvämlighetszon. Med entusiasmens hjälp orkar man fortsätta även i svåra stunder, så länge man tror på sin sak och fokuserar på målet.

Hjälp andra

För människan känns det av naturen bra att hjälpa andra. När vi gör något gott för andra människor mår vi också själva bra av det. Att hjälpa andra eller till exempel volontärarbete ökar också livets betydelse och stärker självsäkerheten.

Stå på dig

Kraven och förväntningarna har blivit fler och hårdare såväl på jobbet som på fritiden. Var och en har rätt att skydda sin egen prestationsförmåga. Det är bra att lära sig var de egna gränserna går och även lära andra att respektera dem. Var och en borde lära sig att vid behov säga ”nej”, när den egna prestationsförmågan sätts på prov till exempel i arbetslivet.

Identifiera känslorna

Tankar och känslor är som bäst en positiv resurs. Att sörja den tid som flytt eller oroa sig för framtiden förbrukar ofta energi i onödan. Medveten närvaro är gammal visdom för livshantering. Det är bättre att koncentrera sig på det som finns här och nu, än att gråta över spilld mjölk eller oroa sig för framtiden mer än vad som är nödvändigt.

Be vid behov om hjälp

Alla har någon gång motgångar i sitt liv. Ibland klarar man inte av dem själv eller ens med närståendes stöd. Låt inte skammen göra det svårare att få hjälp. Samtalshjälp och kamratstöd finns att fås från flera instanser. Förutom hälsovården kan man få hjälp anonymt genom olika telefontjänster och via webben.


Vill du ha en egen Anja? Fyll i kontaktblanketten för en ny kund här