Till patienten
5.4.2019

Älska Östersjön och minska på onödigt läkemedelssvinn

Du vet väl hur man förstör läkemedel på rätt sätt? Dosdispensering hjälper att minska på läkemedelssvinn och samtidigt skydda vår viktiga Östersjö!

Älska Östersjön och minska på onödigt läkemedelssvinn

Den på våren startade Lääkkeetön Itämeri-kampanjen (kampajen för ett Östersjö utan läkemedel) påminner om, att det är allas plikt att se till att inget läkemedelsavfall förorenar miljön. Överflödiga läkemedel ska alltid föras till apoteket, där de förstörs på rätt sätt.

Fiskekamrater i trångmål

Med läkemedelssvinn avser man läkemedel som man inte har använt. När läkemedlet av en eller annan anledning inte används, blir det avfall, som ska förstöras på rätt sätt.

När man talar om läkemedelsavfall, så talar man samtidigt om ett stort problem: Enligt Finlands apotekarförbunds gjorda beräkning uppkommer läkemedelsavfall för upp till 100 miljoner euro om året.

Läkemedel får inte slängas i papperskorgen, handfatet eller toaletten. Läkemedel som har hamnat i avloppet går till avloppsreningsverken, som inte är planerade till att ta bort det. Läkemedelsavfallet hamnar slutligen i Östersjön och andra vattendrag, där de så smått påverkar organismerna. När de hamnat i miljön påverkar de jordmånen och vattendragens mikroorganismarter eller djur- och växtriket. Till exempel läkemedelsavfall som har hamnat i vattendragen påverkar fiskarnas förökning.

Den största delen av läkemedelsavfallet returneras till apoteken redan nu, men tyvärr hamnar ungefär 20–40 procent av avfallet på fel plats.

Läkemedelssvinnets många orsaker

Fimea listar som läkemedelssvinn alla läkemedel som inte har använts, gamla eller sådana läkemedel som myndigheten, läkemedelstillverkaren, hållare av försäljningstillståndet eller registrerare har förbjudit.

Det finns många orsaker till svinn. Man kan till exempel vara tvungen att byta ut läkemedlet, därför att det inte verkar eller det har biverkningar. Ibland kan förpackningarna vara för stora i förhållande till behovet. Ibland är det fråga om att patienten avlider.

Spara pengar och natur med Anja

Vid maskinell dosdispenseringstjänst av läkemedel uppkommer besparingar av, att kunden betalar bara för de läkemedel som levererats till denne, och inte för hela läkemedelsförpackningarna. Till Anjas tjänster hör alltid en kontroll av helhetsmedicineringen, med vilken man i allmänhet kan ta bort onödiga eller överlappande läkemedel samt minska på läkemedelsbelastningen.

När klientens läkemedelsbehandling till sin helhet är klar, minskar också läkemedelssvinnet. Med dosdispenseringstjänsten minskar mängden gamla och onödiga läkemedel i såväl hemhushåll som vårdenheter.

3 tips för Östersjön

  • Köp bara så mycket läkemedel som du använder. Om läkemedel ändå inte används, ska de oanvända eller gamla läkemedlen alltid föras till apoteket.
  • När medicineringen påbörjas, ska läkaren först skriva ut små förpackningar innan de normala tre månaders läkemedelsleveranserna.
  • Om man använder mycket läkemedel som tas regelbundet, lönar det sig att överväga Anjas dosdispenseringstjänst!

Vill du höra mer om Anja och hennes erbjudna hjälp? Här hittar du närmaste Anja-apotek!

Läs mer om Lääkkeetön Itämeri-kampanjen.


Vill du ha en egen Anja? Fyll i kontaktblanketten för en ny kund här