Till professionellet, Till patienten
16.9.2019

Dosdispensering av läkemedel hjälper minnessjuka och deras närstående

Läkemedelsbehandling utgör en stor del av behandlingen av minnessjukdomar, såsom behandling av Alzheimers sjukdom. I synnerhet då sjukdomen är i den framskridna fasen stödjer en maskinell dosdispenseringstjänst av läkemedel en framgångsrik läkemedelsvård av minnessjuka.

Dosdispensering av läkemedel hjälper minnessjuka och deras närstående

I Finland finns uppskattningsvis 200 000 personer som insjuknat i en minnessjukdom och årligen insjuknar i minnessjukdomar upp till 14 000 nya patienter. Behandlingen av sjukdomarna är mycket övergripande. Hälsosam och varierande kost, motion och bra behandling av eventuella andra grundsjukdomar har en betydande roll vid behandlingen av minnessjukdomar. Dessutom uppmuntras också minnessjuka att leva ett aktivt och stimulerande liv.

Naturligtvis utgör läkemedelsvård en mycket viktig del av behandlingen av minnessjukdomar. Till exempel vid Alzheimers sjukdom upprätthåller en tidigt inledd medicinering en persons funktionsförmåga och hjälper personen att längre klara sig hemma. Till följd av behandling med läkemedel ökar patientens allmänna aktivitet, vardagens sysslor löper bättre och beteendesymptomen blir lindrigare. Med en tidig inledning av vården och andra stödåtgärder kan den minnessjuka personen också klara sig hemma ett par år längre – eller till och med mer.

Färdigt doserade läkemedel underlättar vardagen

Då minnessjukdomen framskrider behöver den insjuknade allt mer stöd. I den framskridna fasen av sjukdomen kan det bli mycket krävande att ta de rätta medicinerna och vid rätt tidpunkt. Den maskinella dosdispenseringstjänsten Anja stödjer i detta avseende utmärkt en framgångsrik läkemedelsvård av en minnessjuk person.

– Apotek som använder dosdispenseringstjänsten Anja levererar alla de läkemedel som den minnessjuka använder förpackade i påsar med engångsdoser alltid för två veckor framåt. Den minnessjuka och hans eller hennes närstående har stor nytta av att man genom de datum och klockslag som finns på dospåsarna kan följa upp om medicinerna har tagits vid rätt tidpunkt, säger Nina Johansson, Director Healthcare för dosdispenseringstjänsten Anja.

Bättre patientsäkerhet och inbesparingar

Att få bo hemma så länge som möjligt är något som den insjuknade och hans eller hennes närstående ofta önskar. Att vara anhörigvårdare till en minnessjuk är emellertid krävande och i synnerhet då sjukdomen framskrider tungt både psykiskt och fysiskt. Den maskinella dosdispenseringen underlättar anhörigvårdarens arbete, då medicinerna för två veckor kan direkt hämtas från apoteket färdigt doserade.

Dessutom sparar den maskinella dosdispenseringen anhörigvårdarens tid, och är också mer hygienisk och felfri än då läkemedlen för hand plockas in i en dosett.

– Anhörigvårdarens arbete kan vara verkligt tungt, och då är det mänskligt med misstag. Undersökningar har visat att felfrekvensen vid traditionell dosettdispensering kan vara 1–20 %, medan dosdispensering har en felfrekvens på endast 0,003 %, säger Johansson.
I de hem som utnyttjar Anja-tjänsten samlas det inte heller några överloppsläkemedel.

– Inga onödiga, gamla läkemedel samlas i skåpen, även om recepten skulle bytas ut ibland. Med Anja är det också möjligt att köpa en mindre mängd läkemedel än den minsta förpackningsstorleken, om man t.ex. ska pröva ett nytt läkemedel. Det här ger också inbesparingar, säger Johansson.


Vill du ha en egen Anja? Fyll i kontaktblanketten för en ny kund här