Till professionellet, Till patienten
8.8.2019

Dosdispensering istället för pillerutdelning ger tid för invånarna på seniorhemmet

För ett år sedan beslöt Tunaberg seniorhem att minska på arbetsbördan och fokusera på det viktigaste: ett gott vårdarbete. Övergången till maskinell dosdispensering av mediciner hjälpte till i förändringen.

Dosdispensering istället för pillerutdelning ger tid för invånarna på seniorhemmet

Seniorhemmet i Esbo, som upprätthålls av Hugo och Maria Winbergs stiftelse, erbjuder svenskspråkiga seniorer ett hem och god vård. I seniorhemmet finns 25 lägenheter med kök och badrum och för vardagen ansvarar sjukvårdare Lotta Eskola tillsammans med tre närvårdare.

– Seniorhemmets invånare klarar sig ganska långt på egen hand. De flesta invånare äter lunch i de gemensamma utrymmena, men tillreder själva sitt morgon- och kvällsmål. Medelåldern bland invånarna är ungefär 89 år, berättar Lotta.

På Tunaberg bekantade man sig med Anja-tjänsten förra hösten.

– Den traditionella medicinutdelningen för hand tog väldigt mycket arbetstid. Jag började fundera på om apoteken fortfarande gör dosettdispensering och när jag frågade, rekommenderade de att vi prövar på Anja-dosdispensering, minns Lotta.

På Tunaberg byggs för tillfället 41 nya hem för ungefär 50 invånare. Det ökande invånarantalet krävde en förnuftigare läkemedelsvård.

Nya rutiner för alla

På hösten funderade man på hur invånarna skulle reagera då dosettdispenseringen försvann.

– Innan vi övergick till dosdispensering oroade vi oss för hur invånarna som i årtionden använt dosetter skulle förhålla sig till förändringen, berättar Lotta.

Oron visade sig vara obefogad.

– Invånarna var först förvånade och undrade vad som var på gång. Efter några veckor hade de ändå vant sig och nu tycker alla att dosdispenseringen är en tydlig, säker och smidig metod, förklarar Lotta.

På seniorhemmet följer varje invånare sina egna rutiner. En del invånare sköter helt självständigt sina dagliga mediciner. För andra beställer seniorhemmet medicinerna och invånaren tar dem sedan själv. Till några invånare delas medicinerna ut för hand varje dag vid rätt tidpunkt.

– Fördelen med dosdispensering är att både invånaren och vi kan se på dospåsarna om medicinerna tagits eller inte, säger Lotta.

Tid för viktigare uppgifter

Övergången till dosdispensering var en ny sak för hela personalen. Invånarna använder i medeltal ungefär åtta olika mediciner, som fördelas på fyra tidpunkter under en dag.

– Vi påbörjade dosdispenseringen i lugn talk genom att först vänja oss med hjälp av några rullar. Övergången var enkel för personalen, vilket också gjorde processen smidig för invånarna, minns Lotta.

Lotta tackar apoteket i Olars för utmärkt service och för att de alltid ger hjälp och råd när man funderar över något.

– I början hjälpte apoteket till exempel till med FPA-ersättningarna och med att avgöra vilken tidpunkt som är bäst för övergången, säger Lotta.

Eskola uppskattar att övergången till dosdispensering har sparat in omkring en arbetsdag i veckan.

– Medicinutdelningen kräver mycket koncentration, utrymme och tid. Förut gick början av veckan alltid åt till utdelning och kontroll av utdelningen. Vi kan nu använda den överblivna tiden för det direkta vårdarbetet, säger Lotta glatt.

Medicinerna på rätt plats

På Tunaberg upplever man att dosdispenseringen är en modern metod.

– Fördelen med Anja är metodens säkerhet. Medicinerna ligger i förslutna dospåsar och kan inte hoppa från en låda till en annan, säger Lotta.

På påsen kan man enkelt kontrollera vems medicinen är och när den ska tas.

– Klienterna ser genast själva på påsarna om de har glömt medicinen och kan då berätta det för oss. I och med dosdispenseringen har också medicinsvinnet till följd av förändringar i medicineringen minskat, menar Lotta.

Dospåsen kan lätt tas med om invånaren lämnar seniorhemmet för en längre tid.

– Jag minns hur en invånare under en sommar åkte till landet på tre veckor och vi måste fördela 13 mediciner för varje dag att ta med. Det var ett stort jobb. Nu är det lätt att bara skicka med de nödvändiga påsarna eller hela lådan, sammanfattar Lotta.


Vill du ha en egen Anja? Fyll i kontaktblanketten för en ny kund här