Till patienten
22.11.2018

Hur kan barn och unga dra nytta av dosdispensering?

Känns det som att tiden aldrig riktigt räcker till i barnfamiljen? Anja ger mer tid i vardagen åt alla, både gamla och unga!

Hur kan barn och unga dra nytta av dosdispensering?

Den här veckan är tillägnad barnen, för vi firar ju som bäst internationella Barnveckan. Barnfamiljer, låter den här tidtabellen bekant?

Väckning kl. 7.00
Till skolan kl. 8.00
Mat kl. 11.00
Dagklubb kl. 14.00
Hem kl. 16.00
Läxor kl. 16.30
Middag kl. 17.00
Fritidsaktiviteter kl. 18.00
Hem, kvällsmat, tvätta sig och till sängs kl. 21.00

Samma mönster upprepas varje vardag. De här vardagsrutinerna är säkert bekanta för många föräldrar. Både barnens och vuxnas dagar är fyllda av ståhej.

Barn och unga använder allt mer mediciner

Men vad händer om man ännu lägger till regelbunden medicinering i vardagen? Samtidigt som vardagens utmaningar och brådska ökar, har användningen av mediciner hos barn för t.ex. hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (ADHD) flerdubblats under det senaste årtiondet. FPA, Helsingfors universitet och Turun yliopisto utredde att ADHD-medicineringen för pojkar har femfaldigats och ADHD-medicineringen för flickor har sexfaldigats under åren 2006–2016.

Den ökade medicineringen har kontinuerligt ökat behovet att hantera mediciner. Dosdispensering hjälper fartfyllda barn, eftersom det är enkelt och tryggt att ta medicinen i engångsdospåsar med sig till skolan och fritidsaktiviteter.

Vi designade en alldeles egen Anja-dosdispenseringslåda för barn och unga. Lådan har ett roligt mönster med havsmotiv.

Enkel att ta med sig

Dagens dosdispenseringspåse slinker enkelt ner i ryggsäcken och man behöver inte lägga läkemedlen separat i en dosett eller ta med sig hela pillerburken. Anja-påsarna är också mycket diskreta, så man kan ta sin medicin var som helst – till exempel under skoldagen.

På semesterresor är det behändigt att endast ta med sig de mediciner som behövs under resan, så att resväskan inte fylls med onödiga burkar.

Minskar föräldrarnas oro

Dosdispensering gör vardagen lättare både för de unga och för föräldrarna. I vardagsbrådskan behöver föräldrarna inte oroa sig över doseringen av barnets mediciner och om barnet säkert har kommit ihåg att ta dagens medicin. Det går enkelt att kontrollera med hjälp av dospåsarna.

I dosdispenseringspåsarna kan man lägga både receptbelagda mediciner och t.ex. vitaminer som används dagligen. Med hjälp av dosdispensering kan också man se till att andra viktiga preparat blir tagna.

Vill du höra mer om dosdispenseringstjänsten Anja och hur den kan underlätta din vardag? Fråga mer på ditt närmaste Anja-apotek!

Vi har sammanställt material särskilt för barn och unga på webbsidan Yrkesinfo. Materialet kan laddas ner här.


Vill du ha en egen Anja? Fyll i kontaktblanketten för en ny kund här