Till patienten
12.9.2018

Vad får man med Anja dosdispenseringstjänsten?

Att ta i bruk dosdispenseringstjänsten underlättar vardagen på många sätt.

Vad får man med Anja dosdispenseringstjänsten?

En ask skapar ordning
Vid dosdispenseringen är kundens alla läkemedel i en prydlig liten (16 x 15 x 8,5 cm) pappask. Anja-asken kan behändigt står framme till exempel på köksbordet. Den lilla asken ryms också bra i skåpet. Då läkemedlen är på ett ställe fylls inte hemmet eller skåpen med halvfulla läkemedelsförpackningar och bostaden hålls lättare i ordning.

 

Doseringspåsen följer med dig vart du än åker
Ska du på resa och de receptbelagda läkemedlen tar upp plats i väskan? Det kan vara svårt att dela upp läkemedlen i en plastdosett eftersom dosetten kan öppnas i väskan. I dosdispenseringen är varje dos packad i sin egen lilla dospåse, som man utan bekymmer kan ta med vart som helst. Med dospåsen behöver man inte bära på något extra i väskan, utan resten av läkemedlen stannar hemma tills resan är över.

 

 Du betalar bara för vad du verkligen behöver
Det bästa med Anja är att patienten endast betalar för läkemedel som distribuerats. Med dosdispenseringen finns det ingen risk för att läkemedlen skulle hinna blir gamla eller för att extra läkemedel skulle ligga och skräpa i bostaden. FPA ersätter läkemedlen i dosdispenseringen som normalt. Även serviceavgiften för dosdispenseringen kan delvis vara ersättningsbar. Läs mer om ersättningen här.

 

Du sparar värdefull tid
Dosdispenseringen sparar tid för såväl patienten, de närstående som professionella inom vårdbranschen. Anja-askens läkemedel fördelas färdigt på apoteket, så man behöver inte oroa sig över fördelningen eller att det ska finnas tillräckligt med medicin. Inom hemmavården kan vårdpersonalen använda en stor del av besöken till koncentrationskrävande dosettdispensering, vilket gör att det blir mindre tid över för personlig omvårdnad. Vårdpersonalen kan använda tiden som frigjorts från dosettdispenseringen till andra vårdåtgärder eller så kan hemmavårdstiden förkortas, vilket sänker kostnaderna för hemmavården.

 

 Uppföljningen av medicineringen förenklas
När dosdispenseringstjänsten tas i bruk granskas kundens medicinering genomgående. Dosdispenseringen är baserad på ett tätt samarbete mellan professionella inom vård- och läkemedelsbranschen, vilket för sin del bidrar till att medicineringen kan övervakas i realtid.

 

Varje Anja-apotek fastställer själv priset för dosdispenseringstjänsten.

Blev du intresserad av fördelarna med Anja? Be ditt närmaste Anja-apotek om mer information om dosdispenseringen. Här kommer du till listan över Anja-apotek.


Vill du ha en egen Anja? Fyll i kontaktblanketten för en ny kund här